Aktualności

Jubileuszowy rok na UEP

Podsumowanie 2016 roku.
Rok 2016 był dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wyjątkowy – świętowaliśmy 90 lat działalności naszej Uczelni. Z tej okazji na UEP odbyło się wiele ciekawych wydarzeń z udziałem znamienitych gości z Polski i zagranicy. Byliśmy świadkami również ważnego momentu w życiu akademickim – wyborów nowych władz rektorsko-dziekańskich. W 2016 roku udało się także Uczelni podjąć wiele ciekawych inicjatyw – stworzyliśmy nowoczesne laboratoria badawcze, a także otworzyliśmy żłobek, do którego mogą uczęszczać dzieci pracowników oraz studentów UEP.

Zapraszamy na krótkie podsumowanie najważniejszych wydarzeń na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w 2016 roku.