10 września 2020 r. podpisano umowę pomiędzy UEP a wyłonioną w drodze przetargu poznańską firmą ZETO, która zaprojektuje system, wykona niezbędne instalacje, dostarczy i zamontuje sprzęt oraz wdroży oprogramowanie do zarządzana całością. W spotkaniu wzięli udział: z ramienia uczelni - prof. dr hab. Maciej Żukowski – rektor UEP, dr Wojciech Zalewski – kanclerz UEP oraz przedstawiciel wykonawcy – Waldemar Osowczyk, prezes zarządu. Prace rozpoczną się we wrześniu 2020 r., a ich zakończenie przewidziane jest w marcu 2022 r.


Nowoczesny system pozwoli na sprawne poruszanie się pomiędzy pomieszczeniami we wszystkich budynkach uczelni, w tym budynkach administracyjno-dydaktycznych, domach studenckich, obiektach sportowych, archiwum i magazynie. Kluczowym założeniem projektu jest współpraca wszystkich modułów z dedykowaną kartą, dzięki czemu pracownik lub student posiadający uprawnienia, korzystając z jednej karty, będzie mógł wejść do różnych pomieszczeń. Rolę takiej karty będzie pełnić przewidywany do wdrożenia w najbliższych miesiącach identyfikator pracownika UEP, a w wypadku studentów – wykorzystywana obecnie legitymacja studencka.


Karta dostępowa będzie także identyfikatorem i kartą biblioteczną oraz będzie posiadała funkcje karty wjazdowej na parking i karty do potwierdzania obecności w pracy.


System, który obejmie prawie 1500 przejść, zostanie zrealizowany w ramach projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu” o numerze POWR.03.05.00-00-Z054/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.