Aktualności

Kolejna edycja AME i EUD

Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Mamy przyjemność poinformować, że Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, przy wsparciu Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, inauguruje kolejne edycje Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego i Akademii Młodego Ekonomisty. Minister Edukacji Narodowej pełni nad tymi misyjnymi przedsięwzięciami patronat honorowy.

Pokonanie konkurentów rynkowych dzięki dobrej strategii, ekologia w ekonomii, marketing XXI wieku, działanie finansowo efektywne – umiejętności te przestaną być obce dla uczniów, którzy zechcą skorzystać z oferty Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 19 marca 2015 r. ruszają zajęcia w ramach IX edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego i VIII edycji Akademii Młodego Ekonomisty. Pod okiem wykładowców akademickich i praktyków biznesu, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, kształcić się będzie mogło blisko 120 gimnazjalistów i 120 uczniów szkół podstawowych. Oprócz zjawisk gospodarczych młodzi studenci poznają techniki efektywnego uczenia i autoprezentacji oraz spotkają się z praktykiem biznesu. Dostaną indeks, a na koniec zajęć zawalczą o wartościowe nagrody. Każde z sześciu, 90-minutowych zajęć podzielone jest na część teoretyczną i praktyczną.

Zajęcia są nieodpłatne i kierowane do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych (EUD) oraz uczniów wszystkich klas gimnazjalnych (AME). Ich celem jest promocja postaw przedsiębiorczych i przygotowanie do życia w złożonych realiach gospodarczych i biznesowych. Po raz pierwszy zorganizowane zostały w 2011 r.

Zapisy drogą elektroniczną potrwają od 2 do 23 lutego 2015 r.
Zapisy na AME (gimnazjum):
http://www.gimversity.pl/
Zapisy na EUD (szkoła podstawowa):
http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/

Uczestnictwo w zajęciach pozwala na wykształcenie świadomości ekonomicznej i postaw przedsiębiorczych. Młodzież poznając podstawowe prawa i zjawiska gospodarcze zyskuje wiedzę o mechanizmach otaczającego ich świata oraz szerszy, merytorycznie poprawny ogląd złożonej rzeczywistości, z którą styka się jako coraz bardziej dojrzały jej uczestnik i komentator. Przez jej wpływ na całość życia politycznego i społecznego znajomość ekonomii staję się bowiem podstawową kompetencją XXI wieku. Każdy z odbywających się wykładów połączony jest z warsztatami, podczas których młodzi studenci odgrywają rozmaite role: kierowników zespołów, negocjatorów, inwestorów giełdowych, czy też twórców kampanii reklamowych. Poczują się jak decydenci gospodarczy: właściciele firm, menedżerowie, ministrowie.

W ramach obu programów organizowane są również edukacyjne zajęcia dla rodziców prowadzone przez specjalistów z obszaru pedagogiki, psychologii i ekonomii. Dotyczą one metod wspierania dziecka w nauce oraz rozwoju emocjonalnym i intelektualnym, kreatywnych metod rozwiązywania konfliktów z dzieckiem, zagrożeń cywilizacyjnych i kształtowania u dziecka postaw proaktywnych.
Na stronie internetowej zamieszczone są również szczegółowe informacje na temat programu zajęć, harmonogramu i miejsca spotkań.

Pełna informacja o programach:
www.gimversity.pl (AME).
www.uniwersytet-dzieciecy.pl (EUD)

Koordynator organizacyjny zajęć:
Agnieszka Hała
Biuro Promocji
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
tel. 61 856 94 84