W dniu 26 czerwca 2014 r. cztery zespoły studentów Wydziału Towaroznawstwa UEP spotkały się z zarządem firmy PROFI, by przedstawić propozycje innowacji produktowych dla przedsiębiorstwa. Czteroosobowe zespoły przez kilka miesięcy doskonaliły swoje pomysły od strony towaroznawczej i marketingowej. Ich projekty powstawały pod czujnym okiem naukowców WT UEP - dra inż. Bogdana Pachołka (specjalisty w dziedzinie projektowania produktów spożywczych), dr inż. Katarzyny Sempruch-Krzemińskiej (ekspertki ds. designu i komercjalizacji) oraz dra inż. Jakuba Jasiczaka (znawcy zarządzania innowacjami). Dowodem uznania dla projektów Studentów UEP, było przyznanie przez firmę PROFI nagród finansowych aż dwóm zespołom.
Komercyjne projekty studenckie stanowić będą istotną część aktywności Spółki Celowej UEP, której zadaniem jest rozwój współpracy Uczelni z biznesem. Projekty prowadzone będą m.in. z zakresu rozwoju innowacji produktowych, projektowania niestandardowych działań promocyjnych, optymalizacji wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych oraz tworzenia aplikacji mobilnych.