W dniach 13-15 września 2021 roku odbyła się konferencja 1st International Conference on Quality and Management Sciences 2021 zorganizowana przez Instytut Nauk o Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Konferencja odbyła się w formie zdalnej i była okazją do wymiany wiedzy, idei i doświadczeń przez naukowców reprezentujących dyscypliny nauk społecznych i przyrodniczych. Program naukowy był poświęcony tematyce jakości w ujęciu multidyscyplinarnym obejmującym aspekty konsumenckie, technologiczne, środowiskowe i z zakresu zarządzania. Obejmował osiem wykładów na zaproszenie, wygłoszonych przez uznanych naukowców z kilku dziedzin.
Ponadto, wygłoszono 28 referatów w ramach pięciu sesji tematycznych.  W ramach konferencji odbyła się sesja specjalna dedykowana profesorowi Zenonowi Foltynowiczowi w uznaniu osiągnięć w zakresie  nauk o jakości, z okazji zakończenia pracy w Uczelni.
W konferencji wzięło udział ponad 140 uczestników z wielu ośrodków krajowych oraz zagranicznych, w tym z Australii, Belgii, Bułgarii, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Słowacji, USA i Włoch.
 
Dziękujemy wykładowcom, prelegentom i wszystkim uczestnikom za udział w konferencji.


Strona konferencji: 

http://icqmsc.ue.poznan.pl

https://icqmsc.gridaly.com/