29 października 2020 r. odbyła się konferencja naukowa „Audyt wewnętrzny w czasach kryzysu”. Organizatorami konferencji była Katedra Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska oraz Wielkopolskie Koło Regionalne IIA Polska. Patronatem honorowym konferencję objęli rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Maciej Żukowski oraz prezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Iwona Bogucka. Gościem specjalnym był prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś. Współorganizator konferencji - Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska - jest patronem merytorycznym trzech programów studiów podyplomowych na UEP: „Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych”, „Skuteczna komunikacja w audycie i kontroli” i „Zarządzanie ciągłością działania”.

W konferencji udział wzięło ponad 240 osób z całej Polski. Przedstawiciele instytucji sektora rządowego i samorządowego, bankowości, biznesu i środowiska naukowego dyskutowali o wyzwaniach stawianych przed audytem wewnętrznym w nowej rzeczywistości. Omówiono problemy wpływu otoczenia na działalność jednostek, funkcjonowanie audytu wewnętrznego w dobie kryzysu oraz etyczne aspekty pracy zdalnej audytora.

Planowana już, przyszłoroczna konferencja będzie okazją do podsumowania 20-lecia funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce.