Konwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu powołany został z inicjatywy Rektora UEP prof. dr. hab. Mariana Goryni, prof. zw. UEP. Organ ten tworzą znamienici przedstawiciele biznesu i administracji publicznej. Głównym zadaniem Konwentu UEP będzie doradztwo Rektorowi i Senatowi UEP w budowaniu strategii rozwoju Uczelni.

 

Skład Konwentu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

1. dr Andrzej Byrt, Ambasador Polski w Republice Francuskiej  i Księstwie Monako

2. Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania

3. Wojciech Kruk, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo–Handlowej

4. Mateusz Morawiecki, Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

5. Maria Pasło–Wiśniewska, Uniwersytet Warszawski, Orange Polska S.A.

6. Jacek Rutkowski, Prezes Zarządu Amica Wronki S.A.

7. Paweł Tamborski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

8. dr hab. inż. Herbert Wirth, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

9. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego

10. dr Krzysztof  Zamasz, Prezes Zarządu Enea S.A.Zadaniem Konwentu UEP będzie wspieranie Uczelni w realizacji przedsięwzięć rozwojowych, promowanie UEP w kraju i za granicą oraz zgłaszanie wniosków i wyrażanie opinii związanych m.in. z programami dydaktycznymi Uniwersytetu. Członkowie Konwentu UEP podejmować będą również inicjatywy służące nawiązywaniu i pogłębianiu współpracy Uczelni z podmiotami gospodarczymi, organami władzy państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie kształcenia oraz prowadzenia badań naukowych. Konwent UEP pozwoli również na rozwój programu studenckich praktyk, ułatwiających start zawodowy. Wspólnie z członkami Konwentu tworzone będą nowe rozwiązania promujące zatrudnienie absolwentów UEP.