Rozstrzygnięto V edycję ogólnopolskiego Konkursu imienia Profesora Wacława Wilczyńskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu teorii i historii ekonomii oraz polityki gospodarczej. Zwycięzcom konkursu zorganizowanego przez Fundację UEP przyznano nagrody finansowe.

ex aequo I miejsce

dr Paulina Malczewska za pracę pt. „Determinanty i mechanizmy kształtowania się szarej strefy gospodarki”
Praca została obroniona na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.
Promotorem pracy jest prof. dr hab. Władysław Milo.

ex aequo I miejsce

dr Możdżeń Michał za pracę pt. „Instytucjonalne determinanty wydatków budżetu państwa w Polsce”
Praca została obroniona na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Promotorem pracy jest prof. dr hab. Jerzy Hausner.

II miejsce

dr Łukasz Postek za pracę pt. „Nonlinearity, state-dependency and asymmetry of the monetary transmission mechanism – some evidence from the Greenspan era”
Praca została obroniona na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Promotorem pracy jest dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. UW.

Zwycięzcom oraz promotorom nagrodzonych prac serdecznie gratulujemy!