Dwa wnioski konkursowe złożone przez pracowników naukowych z UEP z partnerami z Czech otrzymały finansowanie w ramach konkursu OPUS 22 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Są to:
  • Projekt pt. „Małe gospodarstwa rolne i krótkie łańcuchy dostaw żywności w warunkach kryzysu – przykład pandemii COVID-19” kierowany przez dr. hab. Sebastiana Stępnia, prof. UEP, oraz prof. dr hab.inż. Libor Grega, kierownika projektu po stronie uczelni czeskiej (Mendel University in Brno). Projekt koncentruje się na skutkach udziału drobnych gospodarstw rolnych w krótkich łańcuchach dostaw żywności w Polsce i Czechach w czasie kryzysu, ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu wywołanego przez COVID-19. Wyniki projektu wzbogacają wiedzę w zakresie relacji pomiędzy krótkimi łańcuchami dostaw żywności a wrażliwością, odpornością i zrównoważeniem drobnych gospodarstw rolnych w sytuacjach kryzysowych; a także czynników kierujących intencjami drobnych rolników do udziału w krótkich łańcuchach dostaw żywności. Projekt może wspierać decydentów w przygotowaniu rekomendacji dla małych gospodarstw i polityki gospodarczej na sytuacje kryzysowe.
  • Projekt pt. „Orientacja przedsiębiorcza polskich i czeskich organizacji pozarządowych podczas pandemii”, kierowany przez dr. hab. Pawła Mikołajczaka, prof. UEP, oraz dr hab. Gabriela Vaceková z Ambis University in Prague. Głównym celem projektu jest zbadanie wpływu polskiego i czeskiego otoczenia instytucjonalnego na przedsiębiorczą orientację organizacji pozarządowych. Badanie dostarczy istotnych informacji władzom publicznym, jakie narzędzia należy wdrożyć, aby wspierać sektor organizacji pozarządowych, które pozwolą im działać skuteczniej, głównie w okresie pandemii i po pandemii COVID-19.
Lista konkursowa OPUS 22 o projekty w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave jest dostępna na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-07-22-wspolpraca-z-czechami-austria-lub-slowenia-w-opus-22-lap-weave
 
Gratulujemy laureatom!