19 stycznia 2022 r. odbyło się ostatnie spotkanie w ramach projektu „Liderzy dla studentów”. Absolwentka kierunku towaroznawstwo Dominika Kowalewska, kierowniczka ds. badań i rozwoju produktu w firmie OneDayMore, podzieliła się ze studentami swoimi doświadczeniami. OneDayMore to polska firma, producent m.in. funkcjonalnych musli i roślinnych zamienników mięsa. Na spotkaniu ze studentami kierunku jakość i rozwój produktu, w ramach wykładu towaroznawstwo wyrobów, zostały przedstawione aspekty związane z projektowaniem nowych, innowacyjnych produktów spożywczych, kontrolą jakości, bezpieczeństwem oraz prawem żywnościowym. Jak podkreślała nasza absolwentka, studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu wyposażyły ją w niezbędne kompetencje, pozwoliły na rozwój osobisty, a obecnie pracę w branży, która jest jej pasją. OneDayMore, w której pracuje, od początku swojej działalności uczestniczy w programach stażowych dla studentów organizowanych przez poznańskie uczelnie.

Dominika Kowalewska wzięła udział w spotkaniu i programie „Liderzy dla studentów” na zaproszenie dr inż. Iwony Jasińskiej-Kuligowskiej z Katedry Jakości i Bezpieczeństwa Żywności, pod której opieką realizowała pracę inżynierską.

Projekt „Liderzy dla studentów” ma wspierać wypracowane i pielęgnowane przez lata kontakty z absolwentami UEP. Ideą projektu jest zbudowanie grupy absolwentów, praktyków i ekspertów, którzy skłonni są wziąć udział w zajęciach prowadzonych na Uczelni i podzielić się swoim doświadczeniem.

Pozostałe wykłady z cyklu:

Lider: Damian Napierała, Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Rodzin z Dziećmi i Rzecznika Prasowego Poznańskiego Centrum Świadczeń

Wykładowca: dr Dorota Struzik

Tematyka: Usługi społeczne wobec rodziny 

Data: 11.05.2021 r. 

 

Lider: Maciej Wojciechowski, Senior Machine Learning Engineer at EY

Wykładowca:  dr Piotr Arendarski

Przedmiot: Document Intelligence w Ernst & Young, Computer Vision i NLP 

Data: 15.06.2021 r. 

 

Lider: Jakub Radtke, Architect & Software Engineer at Intel

Wykładowca: dr Piotr Arendarski

Tematyka: Data storage, Overview and Industry Trends

Data: 15.06.2021 r. 

 

Lider: Bartosz Bednarek, Prezes Zarządu Fundacji Masz Wielką Wartość

Wykładowca: dr Olena Shelest-Szumilas

Przedmiot: Metodyka pracy umysłowej

Data: 06.12.2021 r. 

 

Lider: Dr Maciej Piechocki, Chief Revenue Officer Regnology Germany GmbH

Wykładowca: dr Katarzyna Schmidt-Jessa

Przedmiot: Banking systems

Data: 22.12.2021 r.