Decyzją Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta mgr Marcin Bielicki, doktorant w Katedrze Polityki Pieniężnej i Rynków Kapitałowych, otrzymał stypendium w kategorii Junior Research Award. Stypendium Fulbrighta to jedne z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych młodym naukowcom. Ma na celu zebranie materiałów merytorycznych do rozprawy doktorskiej przez realizację projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej. Doktorant odbędzie stypendium w uniwersytecie specjalizującym się w problematyce funduszy venture capital. Stypendysta interesuje się naukowo takimi obszarami jak: rynek kapitałowy i jego efektywność, systemy wsparcia innowacji, fundusze private equity, venture capital i działalność business angels oraz R&D. Gratulujemy!