Podczas Forum Bankowego – które odbyło się 9 marca 2016 r. w Warszawie – Zarząd Związku Banków Polskich uhonorował przedstawicieli środowiska naukowego Medalem Mikołaja Kopernika. Medale zostały przyznane dwóm naukowcom z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:
  • prof. dr. hab. Alfredowi Jancowi, prof. zw. UEP, z Katedry Pieniądza i Bankowości,
  • prof. dr. hab. Janowi Szambelańczykowi, prof. zw. UEP, z Katedry Pracy i Polityki Społecznej.
Medal Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich został ustanowiony jako zaszczytne, honorowe wyróżnienie za wyjątkowe osiągnięcia dla rozwoju i bezpiecznego funkcjonowania polskiej bankowości.