Magister Łukasz Kryszak z Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej został laureatem konkursu ETIUDA 6, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

ETIUDA to konkurs na stypendia doktorskie, skierowany do osób przygotowujących rozprawę doktorską. Laureaci otrzymują miesięczne stypendium i odbywają staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym.
O stypendium konkurowało 355 badaczy, z których nagrodzonych zostało 147.

Lista przyznanych projektów dostępna jest na stronie NCN.

Serdecznie gratulujemy!