Magister Marcin Bielicki, doktorant z Katedry Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych, został laureatem konkursu ETIUDA 7 na stypendia doktorskie ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

Naukowiec otrzyma 11-miesięczne stypendium na przygotowanie pracy doktorskiej pt. „Pomiar efektywności publicznych funduszy venture capital” oraz odbędzie 4-miesięczny staż w renomowanym holenderskim ośrodku Rotterdam School of Management.

O stypendium starało się 381 badaczy, z których nagrodzono 159.

Lista przyznanych projektów dostępna jest na stronie NCN.

Serdecznie gratulujemy!