Mgr Monika Guzek z Katedry Zarządzania Międzynarodowego została wybrana na prezeskę Society for Intercultural Education (SIETAR) Polska – stowarzyszenia zrzeszającego naukowców, edukatorów i trenerów międzykulturowych – na kadencję 2021-2023.

SIETAR posiada sieci krajowe z liczbą ponad 3000 członków na całym świecie.

Serdecznie gratulujemy!