Wysoko punktowana monografia pt. „European Consumers in the Digital Era. Implications of Technology, Media and Culture on Consumer Behavior” została opublikowana w Wydawnictwie Routledge pod redakcją naszej naukowczyni - prof. dr hab. Małgorzaty Bartosik-Purgat oraz dr Neli Filimon z Universidad de Girona.

Publikacja za 300 pkt. jest efektem międzynarodowej współpracy naukowej autorów z wielu krajów oraz uniwersytetów.

Autorzy przedstawiają w niej najnowsze trendy dotyczące zachowań konsumentów na różnych rynkach europejskich, uwzględniając rozwój technologii oraz zmiany w otoczeniu społecznym i kulturowym. Omawiają rolę i wykorzystanie internetu rzeczy, rozszerzonej rzeczywistości, sztucznej inteligencji oraz mediów społecznościowych w decyzjach konsumentów europejskich w trzeciej dekadzie XXI wieku. Autorzy prezentują także implikacje swoich dociekań naukowych, jak również określają możliwe obszary oraz kierunki zmian w omawianym zakresie w najbliższych latach.

Obszar badawczy: innowacje biznesowe i technologiczne, odpowiedzialna produkcja i konsumpcja.

Więcej o publikacji: https://www.routledge.com/European-Consumers-in-the-Digital-Era-Implications-of-Technology-Media/Bartosik-Purgat-Filimon/p/book/9781032204611

Serdecznie gratulujemy!


Jesteśmy ODPOWIEDZIALNI za jakość edukacji i badań naukowych oraz naszego otoczenia.