Rozpoczęliśmy nabór na stacjonarne studia III stopnia na rok akademicki 2018/2019 na Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Innowacyjna gospodarka otwarta”. MISD IGO prowadzone są przez wszystkie wydziały Uczelni.

MISD IGO stanowi innowacyjny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej projekt, kładący nacisk na interdyscyplinarność.
Prowadzone w ramach doktoratu badania będą łączyć co najmniej dwie dyscypliny z dziedzin realizowanych na UEP. Z dziedzin ekonomicznych: ekonomię, finanse, nauki o zarządzaniu, towaroznawstwo oraz – z dziedziny nauk technicznych – informatykę.

Studia będą przygotowywać m.in. do tworzenia i uczestnictwa w projektach międzyuczelnianych i międzynarodowych, mających merytoryczne i metodologiczne atrybuty innowacyjności i interdyscyplinarności.

Program przewiduje kształcenie dla 22 uczestników na 3 lata.

Program MISD IGO przewiduje kształcenie oparte na modułach:
  • najnowsze trendy naukowe,
  • innowacyjność, komercjalizacja wyników prac badawczych,
  • metody, narzędzia badawcze,
  • postępowanie naukowe, działalność publikacyjna,
  • rozwój umiejętności dydaktycznych i pracy zespołowej.
Dokumenty na stacjonarne Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Innowacyjna gospodarka otwarta” przy Wydziałach: Ekonomii, Gospodarki Międzynarodowej, Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Towaroznawstwa i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w ramach dyscyplin: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu i towaroznawstwo przyjmowane są do 31 sierpnia 2018 r.

Zasady przyjęć znajdują się na stronie z ofertą edukacyjną.