W dniu 19.02.2020 w Toruniu odbyła się Gala Nauki Polskiej związana z obchodzonym po raz pierwszy świętem państwowym - Dniem Nauki Polskiej. W trakcie gali zostały wręczone nagrody Prezesa Rady Ministrów i nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nagrody wręczał Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. 


Indywidualną nagrodę II stopnia, za osiągnięcia organizacyjne związane z działalnością w ramach Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, otrzymał prof. dr hab. Marek Ratajczak, Przewodniczący Sekcji II – Nauk Ekonomicznych CK.


Serdecznie gratulujemy!