Artykuł naukowy autorstwa prof. dr. hab. inż. Witolda Abramowicza, prof. zw. UEP, mgr. inż. Dominika Filipiaka, mgr Mileny Stróżyny i dr. Krzysztofa Węcla został nagrodzony tytułem najbardziej nowatorskiego referatu wygłoszonego w czasie VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej NATCON „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa”, która odbyła się w Gdańsku, 25-27 czerwca 2018 r. Artykuł nosi tytuł „Big Data for Anomaly Detection in Maritime. Surveillance: Spatial AIS Data Analysis for Tankers".

Tematyka konferencji dotyczyła rozwiązań z obszaru wojskowej techniki morskiej, obronności na morzu, bezpieczeństwa portów oraz obiektów infrastruktury krytycznej, a także ratownictwa morskiego. Organizatorem była Akademia Marynarki Wojennej oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.