Nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla prof. M. Bartosik-Purgat i prof. W. Cellarego


W Dniu Nauki Polskiej Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył nagrody przyznawane wybitnym przedstawicielom środowiska akademickiego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt osiągnięć. Wśród laureatów znalazło się dwoje naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:
- prof. dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat za osiągnięcia naukowe,
- prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary za całokształt osiągnięć.

Serdecznie gratulujemy!