Aktualności

Nagrody Naukowe POLITYKI

Nasz naukowiec wśród finalistów.

Dr inż. Jakub Flotyński, adiunkt w Katedrze Technologii Informacyjnych, został finalistą 17. edycji Nagród Naukowych Polityki. W konkursie wzięło udział kilkuset młodych naukowców z różnych uniwersytetów i ośrodków badawczych z całej Polski. Z tak licznej grupy wybitni przedstawiciele nauki wybrali 15 młodych badaczy, którzy mają szansę zdobyć jedno z pięciu głównych stypendiów.

Laureatów stypendiów wybierze Kapituła Społeczna, której członkowie – osobistości życia publicznego – mają za zadanie wskazać te osoby, które ich zdaniem najlepiej łączą osiągnięcia naukowe ze zdolnością upowszechniania i promocji nauki.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone podczas uroczystości wręczenia nagród 22 października 2017 r.


Dr inż. Jakub Flotyński został wybrany za dotychczasowy wybitny dorobek naukowy, uwieńczony uzyskaniem stopnia doktora z wyróżnieniem. Promotorem rozprawy doktorskiej był dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP. Badania naukowe dr. inż. Jakuba Flotyńskiego skupiają się na tematyce systemów multimedialnych, a w szczególności modelowania interaktywnych treści trójwymiarowych dla aplikacji wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości. Swoje badania dr inż. Jakub Flotyński prowadził w trakcie zagranicznych stypendiów naukowych ufundowanych przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej DAAD, Narodowe Centrum Nauki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendia te odbyły się w uznanych ośrodkach badawczych: w Instytucie Fraunhofera w Darmstadt i Stuttgarcie w Niemczech oraz w Ivey Business School w London (Ontario) w Kanadzie. Naukowiec UEP uczestniczył też w licznych projektach badawczo-naukowych. Dr inż. Jakub Flotyński jest autorem lub współautorem 33 publikacji naukowych, w zdecydowanej większości o zasięgu międzynarodowym, w tym również w czasopismach z tzw. „listy filadelfijskiej”. Swoje wyniki prezentował na kilkunastu międzynarodowych konferencjach naukowych. Nasz naukowiec jest laureatem szeregu prestiżowych nagród i wyróżnień, w tym: nagrody indywidualnej II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendium naukowego Rady Miasta Poznania, nagród Rektora UEP, wyróżnienia Dziekana Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP oraz kilku nagród za najlepszy artykuł (best paper award) przyznanych na międzynarodowych konferencjach naukowych. Dr inż. Jakub Flotyński jest członkiem Association for Computing Machinery (ACM), członkiem komitetów programowych kilku międzynarodowych konferencji oraz recenzentem międzynarodowych czasopism naukowych. Dr inż. Jakub Flotyński pełnił także funkcję współprzewodniczącego Komitetu Programowego (Program Co-Chair) uznanej międzynarodowej konferencji The 23rd International Conference on Web3D Technology.

 

Lista finalistów