Naukowcy z Katedry Zarządzania Strategicznego UEP - dr Adam Weinert i mgr Robert Banaś zostali przyjęci do programu „Inkubator Innowacji Społecznych”. Wysoka punktacja pozwoliła na zajęcie 9. miejsca na 187 wniosków z całej Polski. Opracowywana przez nich koncepcja na innowacyjną metodykę, narzędzie i program edukacyjny będzie rozwijana przez kilka miesięcy, by stworzyć projekt z zakresu EdTech. Merytorycznie wspiera ich dr Mirosław Radoła z UAM.

Inkubator POPOJUTRZE to jedyny inkubator w programie wybrany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do wspierania innowacji społecznych w obszarze „kształcenie”.

Więcej na: https://popojutrze2.pl/

Gratulujemy serdecznie!