Dr hab. Cezary Kochalski, prof. UEP, kierownik Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny oraz dr hab. Eryk Łon, prof. UEP, z Katedry Finansów Publicznych zostali uznani za jedne z najważniejszych postaci, które kreowały polską rzeczywistość gospodarczą w 2020 r.  Obydwaj naukowcy zasiadają w Radzie Polityki Pieniężnej. Ranking najbardziej wpływowych osób dla polskiej gospodarki został przygotowany przez redakcje: RMF FM, money.pl i 300Gospodarka.pl. Zawiera on ponad 200 nazwisk inspiratorów zmian legislacyjnych, polityków, przedstawicieli dużych pracodawców i organizacji, liderów branż, naukowców,  lobbystów, inwestorów oraz osób kierujących instytucjami realizującymi politykę rządu. 

Serdecznie gratulujemy!