Naukowcy UEP - dr Łukasz Puślecki i dr hab. Piotr Trąpczyński, prof. UEP, są współautorami części merytorycznej raportu o ulgach podatkowych, opublikowanego przez kancelarię prawno-podatkową ID Advisory. To pierwsze w Polsce tak kompleksowe opracowanie tego tematu. Jak wynika z badań, Polacy nie korzystają z przysługujących im ulg podatkowych, bojąc się kar i kontroli urzędów skarbowych. Poradnik ma to zmienić.

Dzięki raportowi można zapoznać się m.in. z listą najczęściej popełnianych błędów oraz rankingiem ulg generujących największe oszczędności i charakteryzujących się prostotą zastosowania. Autorzy zawarli też wskazówki dotyczące wdrażania ulg w praktyce. Wszystkie informacje zostały przygotowane w oparciu o aktualne przepisy prawa oraz wykładnię organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Nasi naukowcy odpowiadali za część dotyczącą trendów zagranicznych i najlepszych praktyk.

W raporcie ujęto wyniki badania przeprowadzonego wśród niemal 200 dużych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawiają one doświadczenia firm oraz ich plany wdrożeniowe w omawianym zakresie.

Publikacja uzyskała patronat rektora UEP, prof. dr. hab. Macieja Żukowskiego. Link do raportu>>> https://idadvisory.pl/ulgi-podatkowe-poradnik-na-czasy-kryzysu/?fbclid=IwAR2qRcazhy7TORnty0btOpZqrMnWtjLsp88RpsknPfV7IDYaBPS4zGCkHp4Jesteśmy KOMPETENTNI oraz WIARYGODNI jako partner biznesu, administracji publicznej i organizacji pozarządowych.