Nasz doktorant - Marceli Hązła - zajął pierwsze miejsce w konkursie pt. „Jak rozwiązania FinTech mogą pozytywnie wpłynąć na zmieniający się świat”, zorganizowanym przez MoneyTransfers.com. Zwycięzca w nadesłanym na konkurs artykule połączył ważne dla społeczeństwa tematy: FinTech oraz zrównoważony rozwój. Jury doceniło model integracji obu tych obszarów. Autor zwycięskiej pracy przeanalizował trendy digitalizacji polskiej gospodarki i zaproponował autorską koncepcję zrównoważonego FinTechu. Wykazał w niej, że możliwe jest wypełnienie przez startupy z sektora FinTech luki, polegającej na tworzeniu portfeli ze zrównoważonych spółek, na wzór funduszy ETF. Takie rozwiązanie pozwoliłoby konsumentom na alokację oszczędności w „zielonych” sektorach.

Serdecznie gratulujemy!

Link do artykułu >> https://moneytransfers.com/pl/news/content/zielone-efty


Kształcimy liderki i liderów budujących lepszą rzeczywistość społeczno-gospodarczą.