Nasza absolwentka, Emilia Samojło, otrzymała wyróżnienie w XIV edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. Promotorem pracy pt. „Koncepcja green bankingu na przykładzie działalności Aktia Bank PLC, Deutsche Bank AG i Banku Pekao SA w latach 2017-2019” jest dr hab. Grzegorz Kotliński, prof. UEP.

 

Głównym celem pracy była ocena proekologicznych koncepcji realizowanych w wybranych bankach. Przesłanką do podjęcia badań dotyczących rozpoznania roli, istoty i znaczenia green bankingu w działalności banków w Polsce i na świecie była obserwacja zjawiska rosnącego zainteresowania ekologią oraz zagadnieniami ochrony środowiska, zarówno wśród społeczeństwa, jak i instytucji finansowych. Analiza literatury przedmiotu oraz analiza danych ilościowych i jakościowych pozyskanych z raportów banków pozwoliły na wysunięcie wniosku, że w dobie nasilania się działań szkodliwych dla środowiska, skupianie się na jego ochronie stało się istotne nie tylko dla osób zarządzających tymi instytucjami, ale i dla klientów korzystających z usług bankowych.