Nakładem wydawnictwa Routledge, pod redakcją naukowców z naszej Uczelni - dr hab. Beaty Woźniak-Jęchorek i dr Michała Pilca - ukazała się monografia opisująca rolę i skuteczność instytucji rynku pracy w Europie Środkowej i Wschodniej.
 
Książka pt. „Labour Market Institutions and Productivity. Labour utilisation in Central and Eastern Europe” wyjaśnia w jaki sposób instytucje rynku pracy mogą zwiększyć wykorzystanie zasobów pracy, ukazuje którym krajom udało się stworzyć ramy instytucjonalne rynku pracy korzystnie wpływające na wykorzystanie siły roboczej oraz przedstawia w jaki sposób należy zreformować instytucje we wschodniej części Europy w celu zwiększenia wykorzystania zasobów pracy. Składa się z 12 rozdziałów przedstawiających analizowaną problematykę zarówno z perspektywy porównawczej krajów Europy Środkowej i Wschodniej, jak i w ramach pojedynczych studiów przypadku.  Praca powstała w ramach współpracy 21 naukowców z 7 krajów.
 
Routledge  to jedno z bardziej prestiżowych wydawnictw na świecie. Publikacja uzyskała 300 pkt.

Więcej: