Dziewiętnastu naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zostało wybranych do sześciu różnych komitetów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015–2018.

 

Komitet Nauk Demograficznych:

 • dr hab. Grażyna Dehnel, prof. nadzw. UEP,
 • dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP (zastępca przewodniczącej Prezydium).

Komitet Nauk Ekonomicznych:

 • prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. zw. UEP,
 • prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP,
 • prof. dr hab. Witold Jurek, prof. zw. UEP,
 • prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP (przewodniczący Prezydium),
 • prof. dr hab. Marek Ratajczak, prof. zw. UEP.
 • prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. zw. UEP

Komitet Nauk o Finansach:

 • prof. dr hab. Alfred Janc, prof. zw. UEP,
 • prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. zw. UEP,
 • dr hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. UEP,
 • prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, prof. zw. UEP (członek Prezydium).

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania:

 • prof. dr hab. Szymon Cyfert, prof. zw. UEP (członek Prezydium),
 • prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP (członek Prezydium),
 • prof. dr hab. Bogna Pilarczyk, prof. zw. UEP.

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej:

 • prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP.

Komitet Statystyki i Ekonometrii:

 • prof. dr hab. Małgorzata Doman, prof. zw. UEP,
 • prof. dr hab. Witold Jurek, prof. zw. UEP,
 • prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP,
 • prof. dr hab. Krzysztof Piasecki, prof. zw. UEP.

Ponadto w skład Komisji Nauk Towaroznawczych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015–2018 zostali wybrani naukowcy z Wydziału Towaroznawstwa UEP:


 • dr hab. inż.  Ryszard Cierpiszewski, prof. nadzw. UEP,
 • prof. dr hab. Zenon Foltynowicz, prof. zw. UEP,
 • prof. dr hab. Jan Jasiczak, prof. zw. UEP,
 • prof. dr hab. Alicja Maleszka, prof. zw. `UEP,
 • prof. dr hab. Maria Małecka, prof. zw. UEP,
 • dr hab. inż. Katarzyna Wybieralska, prof. nadzw. UEP (sekretarz Komisji),
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński, prof. zw. UEP,
 • prof. dr hab. Henryk Szymusiak, prof. zw. UEP,
 • dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman , prof. nadzw. UEP,
 • prof. dr hab. Bogdan Sojkin, prof. zw. UEP,
 • prof. dr hab. Bożena Tyrakowska , prof. nadzw. UEP,
 • prof. dr hab. Andrzej Korzeniowski (emerytowany pracownik UEP),
 • prof. dr hab. Romuald Zalewski (emerytowany pracownik UEP).