Doktor hab. Filip Kaczmarek, prof. UEP został wybrany na walnym zebraniu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk na prezesa towarzystwa na kadencję 2020-2023. Podskarbim i członkiem zarządu PTPN został kolejny naukowiec z naszej Uczelni  - dr hab. Grzegorz Kotliński, prof. UEP.

Serdecznie gratulujemy!