Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim 26 października 2016 r. wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Nominację profesorską odebrała dr hab. Maria Trojanek, prof. nadzw. UEP, z Katedry Inwestycji i Nieruchomości. 

Obszarem zainteresowań naukowych prof. Trojanek jest przestrzeń miejska i jej kształtowanie, zachowania ludzi w przestrzeni, struktura i funkcjonalność przestrzeni współczesnych miast polskich i europejskich, kształtowanie się rynku nieruchomości w miastach, w tym rynku nieruchomości mieszkaniowych, dynamika rozwoju gospodarczego w ujęciu regionalnym, ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego.