Profesor dr hab. Jan Fazlagić, prof. nadzw. UEP otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy akt nominacji profesorskiej.
Zainteresowania naukowe wykładowcy obejmują: zarządzanie wiedzą, strategia marketingowa przedsiębiorstw usługowych, kapitał intelektualny, marketingowe zarządzanie szkołą, zarządzanie w oświacie, nauczanie przedsiębiorczości i projektowanie usług.

Serdecznie gratulujemy!