W tym miesiącu ukazała się nowa monografia w wydawnictwie Routledge pt. Poland in the Single Market. Politics, economics, the euro, której współredaktorkami są dr Anna Matysek-Jędrych oraz dr hab. Katarzyna Mroczek-Dąbrowska, prof. UEP, z Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej.
 
Książka została wydana z okazji 15-lecia Polski w Unii Europejskiej i jest poświęcona ekonomiczno-społecznym procesom, jakim nasza gospodarka była poddana od czasów transformacji. Tom został przygotowany we współpracy z wybitnymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, a także praktykami biznesu. Projekt ma interdyscyplinarny charakter i łączy zagadnienia ekonomii, zarządzania, polityki i socjologii.
 
W publikacji tym znalazły się rozdziały przygotowane przez Redaktorki, a także przez innych członków Instytutu Gospodarki Międzynarodowej, dr Aleksandrę Kanię z Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej oraz dr Judytę Cabańską z Katedry Europeistyki.
 
Routlegde jest jednym z najbardziej renomowanych wydawnictw na świecie, w którym publikacje otrzymują wartość 300 punktów.