Aktualności

Nowe studia podyplomowe na UEP

Pierwsza edycja studium z zakresu opakowalnictwa.
Odpowiadając na nowe trendy na rynku pracy, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu uruchomił nowe studia podyplomowe „Zarządzanie opakowaniem”. Trwa już rekrutacja. Zajęcia rozpoczną się w nowym roku akademickim. 
Głównym celem studium jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu opakowalnictwa. W ramach studium omawiane będą zagadnienia dotyczące wymagań prawnych, materiałów, zapewnienia jakości, logistyki, a także zagadnienia związane z aspektem ekologicznym, projektowaniem i innowacjami w przemyśle opakowaniowym. Zajęcia prowadzone będą także przez menedżerów z przedsiębiorstw: Kompania Piwowarska S.A., Unilever Polska S.A., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Ardagh Glass Poland Sp. z o.o.
Studium przeznaczone jest dla osób z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim) działających w sferze produkcji, dystrybucji i handlu. Zajęcia prowadzone będą w systemie zaocznym. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Zgłoszenia osobiste, telefoniczne pod numerem 732 865 168, drogą mailową na adres renata.dobrucka@ue.poznan.pl lub listowne przyjmuje Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych (pokój 026, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań).