9 października 2020 r. przy auli UEP odsłonięto tablicę pamiątkową dra Leonarda Glabisza, postaci niezwykle zasłużonej nie tylko dla naszej Uczelni, ale również dla Polski okresu międzywojennego i powojennego. Pierwszy dyrektor Wyższej Szkoły Handlowej był osobistością cenioną przez rodzime środowisko gospodarcze i niezwykle aktywną na arenie międzynarodowej. Jako znakomity ekonomista ustalał fundamenty reformy walutowej Władysława Grabskiego i walczył o wyższe reparacje dla naszego kraju po II Wojnie Światowej.

Dzięki zabiegom dra Leonarda Glabisza gmach główny naszej Uczelni zbudowano z dużym rozmachem, z użyciem specjalistycznych metod inżynieryjnych, nadając mu kształt, który pozwolił na uznanie go za perłę architektury.

W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz uczelni oraz Stowarzyszenia Absolwentów UEP, które w tym roku obchodzi jubileusz 90-lecia swego istnienia. Głos zabrał rektor UEP, prof. dr hab. Maciej Żukowski i prezes stowarzyszenia dr hab. Jacek Trębecki, prof. UEP.