6 czerwca 2019 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Od teorii pieniądza do rynków finansowych” organizowana przez Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu oraz Katedrę Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych. Patronat nad Konferencją objął JM Rektor UEP prof. dr hab. Maciej Żukowski. prof. zw. UEP.

Konferencja była okazją do uczczenia Jubileuszu 100-lecia Polskiego Złotego oraz 50-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej, długoletniego kierownika założonej przez nią 20 lat temu Katedry Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych.

Na konferencję zjechali uczestnicy z całej Polski, na co dzień pracujący lub współpracujący z NBP oraz z katedrą. Przedmiotem dyskusji panelowej oraz dwóch sesji równoległych była współczesna polityka pieniężna i rynki finansowe w obliczu zmian technologicznych i wyzwań nowej gospodarki.