W dniach 4 i 10 marca 2021 r. odbył się okręgowy etap XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, która organizowana jest przy współudziale Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przez Katedrę Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa. Zakwalifikowało się do niego 264 uczniów i uczennic z 58 szkół średnich. Ze względu na sytuację pandemiczną miał on formę zdalną. Hasło tegorocznej edycji brzmiało: „Biznes w uwarunkowaniach zrównoważonego rozwoju”.

Program etapu okręgowego realizowanego na MS Teams składał się z dwóch części. Część pierwsza polegała na rozwiązaniu testu składającego się z dwóch grup pytań – łatwiejszych (niżej punktowane) oraz trudniejszych (wyżej punktowane). W części drugiej, na podstawie uzyskanych wyników, wyłoniono 50 najlepszych zawodników i zawodniczek, których podzielono na 5-osobowe zespoły. Ich zadaniem było rozwiązanie studiów przypadków. Propozycje rozwiązania problemów sytuacyjnych prezentowane były przed Komisją Okręgową, która oceniała wystąpienia i prace. 15 najlepszych uczestników i uczestniczek przeszło do ostatniego, centralnego etapu.
Komisja Okręgowa składała się z trzech osób: dr. hab. Dariusza Nowaka, prof. UEP, dr. inż. Łukasza Wściubiaka oraz dr. Bartosza Marcinkowskiego. Funkcję koordynatorów spotkań pełnili dr Sebastian Narojczyk i doktorantka Paulina Śmiałek-Liszczyńska.

Olimpiada Przedsiębiorczości to nowoczesny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Organizowana jest od 2005 r. i ma status jednej z największych olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do każdej edycji zgłasza się kilka tysięcy młodych ludzi zainteresowanych przedsiębiorczością, zarządzaniem i gospodarką, z kilkuset szkół w całej Polsce.

Olimpiada to wspólna inicjatywa Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Projekt cieszy się również wsparciem wielu partnerów społecznych i mediów. Partnerami Strategicznymi są od wielu lat Narodowy Bank Polski i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.