Aktualności

OSTATNIE MIEJSCA DO SZKOŁY GIEŁDOWEJ – ZAPRASZAMY

UEP i GPW zapraszają na kurs „Podstawy Inwestowania Na Giełdzie”
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zapraszają w ramach Szkoły Giełdowej do udziału w kursie dla początkujących inwestorów „Podstawy inwestowania na giełdzie”. 

Kurs odbywa się w weekendy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i obejmuje 14 godzin wykładów prowadzonych przez wykładowców wyższych uczelni, praktyków i specjalistów rynku kapitałowego. 

Słuchacze otrzymują materiały wykładowe oraz Certyfikat ukończenia kursu. 

Koordynatorem Szkoły Giełdowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu jest prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak, prof. zw. UEP.
Kurs składa się z pięciu wykładów obejmujących wiele zagadnień niezbędnych przy inwestowaniu:

1. Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe (3 godz.)
2. Funkcjonowanie giełdy (3 godz.)
3. Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę (2 godz.)
4. Wybór i ocena spółki (3 godz.)
5. Zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych (3 godz.)

Kurs ''Podstawy inwestowania na giełdzie'' zostanie przeprowadzony:
• 28 listopada 2014 roku - piątek
godz. 17:00 - 20:00 (3 godz. wykładów),
• 29 listopada 2014 roku - sobota
godz. 9:00 - 14:30 (5 godz. wykładów),
• 30 listopada 2014 roku - niedziela
godz. 9:00 - 15:30 (6 godz. wykładów).

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie: http://www.gpw.pl/szkola_gieldowa_zapisy/poz oraz wniesienie opłaty na konto GPW wraz z podaniem kodu uczestnika nadanego przez system rejestracyjny GPW SA oraz przesłanie skanu wpłaty mailem: k.nowicka@ue.poznan.pl

Wpłaty w wysokości 350 zł należy dokonać na konto Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, Bank Pekao SA nr 24 1240 6003 1111 0000 4942 6490
Na dowodzie wpłaty proszę wpisać:
„PODSTAWY INWESTOWANIA NA GIEŁDZIE”, imię i nazwisko oraz nadany przez system kod uczestnika

Szczegółowy plan zajęć zostanie przesłany uczestnikom mailem przed rozpoczęciem kursu.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Sekretariatem Szkoły Giełdowej oraz zapoznanie się z ulotką kursu przygotowaną przez GPW w Warszawie SA

Kontakt:
Sekretariat Szkoły Giełdowej
Krystyna Nowicka
Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Collegium Altum, VIII p., pok. 821
tel. kom. 509/401-222
e-mail: k.nowicka@ue.poznan.pl
www.kiirk.ue.poznan.pl