W grudniu 2016 r. ukazał się pierwszy numer międzynarodowego czasopisma Revue Internationale des Economistes de Langue Française. Powstało ono jako efekt umowy między Association Internationale des Economistes de Langue Française oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podpisanej przez Prezydenta AIELF prof. Alaina Redsloba i JM Rektora UEP prof. Mariana Gorynię w grudniu 2015 roku.

Wybór UEP jako współwydawcy RIELF związany był z bardzo wysoką oceną merytoryczną i edytorską dwóch numerów STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 12/2014 i 3/2016, powstałych z inicjatywy i pod redakcją prof. Krzysztofa Malagi i prof. Jean-Christophe Poutineau z Université de Rennes 1 w Rennes.

Redaktorem naczelnym RIELF jest prof. Bernard Landais, a jego zastępcą dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP. W skład Komitetu Naukowego czasopisma z ramienia UEP wchodzą prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP i prof. dr hab. Marek Ratajczak, prof. zw. UEP. W pierwszym numerze RIELF podano krótką informację o UEP autorstwa JM Rektora UEP prof. dr. hab. Macieja Żukowskiego, prof. zw. UEP. Autorami projektu okładki są Izabela Jasiczak z Działu Marketingu UEP oraz wymienieni redaktorzy czasopisma. Redaktorem technicznym numeru 1/2016 oraz dwóch numerów SOEP wydanych w języku francuskim jest Ewa Jaros z Wydawnictwa UEP. Osobą odpowiedzialną za korekty językowe jest dr Dorota Czyżewska–Misztal z Katedry Europeistyki, która wspólnie z dr Małgorzatą Macudą z Katedry Rachunkowości są Sekretarzami RIELF. Siedziba Redakcji RIELF mieści się w Katedrze Ekonomii Matematycznej w CEUE.