16 maja br. ruszyła platforma crowdfundingowa GOuep.pl założona i zarządzana przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 
Platforma finansowania społecznościowego ma na celu pomoc w finansowaniu projektów zgłaszanych przez studentów, studenckie koła naukowe, pracowników UEP, jednostki uczelni i te działające w jej bezpośrednim otoczeniu (np. Stowarzyszenie Absolwentów, Klub Partnera czy Chór UEP) czy oraz Fundację UEP. 
 
Projekty mogą dotyczyć działalności naukowej, wydawniczej, udziału w konferencjach naukowych i komercyjnych, komercjalizacji badań, wzrostu jakości przestrzeni wspólnej UEP, budowania wizerunku UEP, realizacji pasji i hobby.
 
W najbliższym czasie odbędą się spotkania prezentujące zasady działania platformy.
 
Zapraszamy do wsparcia i zgłaszania własnych projektów!
 
Szczegóły na gouep.pl