Miniony rok 2019 to czas podsumowań i rankingów. To okazja, aby docenić osoby, które w mijającym roku angażowały się w życie lokalnych społeczności, wyróżniły się dokonaniami w różnych dziedzinach, osiągały sukcesy, pomagały innym, wykazały się kreatywnością i talentem.

W wielkim plebiscycie OSOBOWOŚĆ ROKU 2019 prowadzonym przez "Głos Wielkopolski" Kapituła konkursu nominowała z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu następujące osoby:

 

OSOBOWOŚĆ ROKU 2019 w kategorii BIZNES

JM Rektor UEP

prof. dr hab. Maciej Żukowski

Nominacja za: sukces Uczelni, która po raz pierwszy znalazła się na samym szczycie zestawienia Fundacji Edukacyjnej Perspektywy 2019.

Kliknij, aby oddać głos 

Dziś wieczorem będzie ostatnia okazja, by oddać głos w plebiscycie. Końcówka głosowania będzie powtórzona przez techniczne problemy organizatora plebiscytu.

Głosowanie zostało zakończone

 

Osobowość Roku w kategorii NAUKA

dr Jacek Jankiewicz

Nominacja za: badania nad dobrobytem gospodarstw domowych w Polsce, Francji i Turcji z wykorzystaniem danych o wartości produkcji domowej i dochodów z pracy w szarej strefie.

Kliknij, aby oddać głos

 

dr Paweł Niszczota

Nominacja za: badania nad znaczeniem moralności w ocenie zachowań spółek.

Kliknij, aby oddać głos

 

dr Dawid Szutowski

Nominacja za: badania nad jakością decyzji w procesie innowacyjnym, za które otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kliknij, aby oddać głos

 

dr hab. Agnieszka Ziomek, prof. UEP

Nominacja za: międzynarodowe badania nad wpływem digitalizacji gospodarki na umiejętności, kwalifikacje i relacje na rynku pracy.

Kliknij, aby oddać głos

 

Głosowanie będzie trwać od wtorku, 7 stycznia do środy, 26 lutego do godz. 21:30.

 

OSOBOWOŚĆ ROKU 2019  w kategorii POLITYKA, SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

Ewa Jemielity

Nominacja za: podjęcie tematu zamiany wieczystego użytkowania w prawo własności i za badanie sprawy POSUM.

Kliknij, aby oddać głos

 

Dziś wieczorem będzie ostatnia okazja, by oddać głos w plebiscycie. Końcówka głosowania będzie powtórzona przez techniczne problemy organizatora plebiscytu.

Głosowanie zostało zakończone