1 października br., przed inauguracją roku akademickiego 2021/2021 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rektorzy publicznych szkół wyższych Miasta Poznania podpisali list intencyjny, w którym zadeklarowali wolę kontynuowania intensywnych prac celem wypracowania porozumienia, na podstawie którego powstanie federacja (Poznański Uniwersytet Federacyjny).
 
W załączeniu znajdą Państwo treść podpisanego listu intencyjnego.