Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu był współorganizatorem prestiżowej konferencji międzynarodowej zatytułowanej "25 Years of Transformation to a Market Economy in Poland", która odbyła się 19 listopada 2014 r. w Warszawie. Ranga konferencji pozwoliła na zgromadzenie czołowych postaci świata ekonomii. Patronatem honorowym konferencję objęli Prezydent RP, Bronisław Komorowski oraz Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych.

W głównej sesji panelowej głos zabrali m.in. Leszek Balcerowicz, Jacob Frenkiel, Danuta Hübner, Jerzy Hauser oraz Lajos Boros. W kolejnych sesjach udział wzięli Stanisław Gomułka, Christopher Hartwell, Oleh Havrylyshyn, Ulrich Karpen, David Kemme, Ali Kutan, Anna Giza-Poleszczuk, Lucjan Orłowski i Jarosław Bełdowski. W konferencji uczestniczył również Rektor UEP, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP.

Otwierając wydarzenie Prezydent Bronisław Komorowski podziękował wszystkim twórcom wielkiej reformy gospodarczej. Podkreślił, że dokonania okresu transformacji zaowocowały wzmocnieniem pozycji Polski na świecie oraz przebudową wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Zwrócił również uwagę, że skuteczne utrzymanie i wzmocnienie wolności musi oznaczać ciągłą, ciężką pracę.
25 lat polskiej wolności gospodarczej przyniosło ponad dwukrotny wzrost Produktu Krajowego Brutto. Dzisiejsza dynamika rozwoju gospodarczego pozytywnie nas odróżnia od absolutnej większości krajów, które przechodziły podobną drogę transformacji - wskazywał prezydent. - Z dumą trzeba mówić, że zbudowaliśmy gospodarkę opartą na mikro, małych i średnich firmach, nie popadliśmy w system oligarchiczny, w który popadło wiele innych krajów, a który dzisiaj ciąży i niszczy wiarygodność demokracji, ogranicza szanse rozwojowe.fot. Maciej Górski/SGH