Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ponownie znalazł się w ścisłej czołówce rankingu szkół wyższych przygotowanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.


Ogłoszone dzisiaj wyniki rankingu szkół wyższych Perspektywy 2021 potwierdzają bardzo silną pozycję naszej Uczelni wśród akademickich uczelni ekonomicznych w Polsce. W zestawieniu zajęliśmy 3. miejsce w kategorii uczelni ekonomicznych, utrzymując pozycję z ubiegłego roku. Sukcesem jest awans na wyższą pozycję w zestawieniu ogólnym obejmującym uczelnie akademickie. Uplasowaliśmy się na 25. miejscu, o 1 pozycję wyżej w stosunku do ubiegłorocznego notowania.

 

Szkoły wyższe oceniano w 7 grupach kryteriów:  prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia, innowacyjność i umiędzynarodowienie.  W tegorocznym rankingu uczelni akademickich najlepiej wypadliśmy w trzech grupach kryteriów: absolwenci na rynku pracy (7. miejsce), warunki kształcenia (9. miejsce, najwyższe wśród uczelni ekonomicznych) i potencjał naukowy (17. miejsce).


Miejsce na podium to efekt strategicznego podejścia do realizacji celów oraz nieustannego podnoszenia jakości oferty edukacyjnej i naukowo-badawczej. Uczelnia prowadzi badania naukowe w obszarach istotnych dla gospodarki i społeczeństwa oraz oferuje coraz lepsze możliwości studiowania, rozwoju i współpracy. Ma znakomitą kadrę naukowców i programy nauczania dobrze przygotowujące do kariery zawodowej. 


Gratulujemy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie!


Więcej>> https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-uczelni-akademickich