Serdecznie zapraszamy na ogólnouczelniane spotkanie poświęcone procedurom w postępowaniach o nadanie stopnia doktora zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


Wydarzenie odbędzie się w dniu 16 czerwca 2021 roku, w godzinach 13:00-15:00, za pośrednictwem platformy ZOOM . 


Link do wydarzenia otrzymają Państwo po zgłoszeniu na stronie https://app.ue.poznan.pl/Workshops

Uprzejmie informujemy, że wydarzenie będzie rejestrowane. Nagranie udostępnione będzie pracownikom Uczelni po Konferencji.


Szczegółowy program znajdą Państwo w załączeniu.


Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Elżbieta Gołata

Przewodnicząca Rady Awansów Naukowych, prof. dr hab. Barbara Jankowska

Zastępca Przewodniczącej Rady Awansów Naukowych dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. UEP

Biuro Rady Awansów Naukowych