Na wniosek dyrektorów Instytutów rektor UEP, prof. dr hab. Maciej Żukowski powołał kierowników katedr na kadencję 2020-2024. 
Nowa kadencja rozpocznie się 1 października 2020 r.

Powołania otrzymali:

INSTYTUT EKONOMII
Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem - prof. dr hab. Marek Ratajczak
Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej - dr hab. Anna Matuszczak, prof. UEP
Katedra Mikroekonomii - dr hab. Jacek Jankiewicz, prof. UEP
Katedra Koniunktury i Polityki Gospodarczej - dr hab. Agnieszka Ziomek, prof. UEP

INSTYTUT EKONOMICZNO-SPOŁECZNY
Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr - prof. dr hab. Aldona Andrzejczak (do 30.09.2022)
Katedra Pracy i Polityki Społecznej - prof. dr hab. Jan Szambelańczyk (do 30.09.2022)
Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations - prof. dr hab. Przemysław Deszczyński
Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej - prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska
Studium Prawa - dr Agnieszka Sobiech

INSTYTUT FINANSÓW 
Katedra Finansów Publicznych - dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska, prof. UEP
Katedra Pieniądza i Bankowości - dr hab. Paweł Marszałek, prof. UEP
Katedra Inwestycji i Rynków Finansowych - dr hab. Katarzyna Perez, prof. UEP
Katedra Ubezpieczeń - dr hab. Jacek Lisowski, prof. UEP

INSTYTUT GOSPODARKI MIĘDZYNARODOWEJ
Katedra Europeistyki - dr hab. Ida Musiałkowska, prof. UEP
Katedra Finansów Międzynarodowych - dr hab. Paweł Śliwiński, prof. UEP
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej - dr hab. Barbara Jankowska, prof. UEP
Katedra Marketingu Międzynarodowego - prof. dr hab. Krzysztof Fonfara (do 30.09.2022)
Katedra Logistyki - prof. dr hab. Piotr Banaszyk
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych - dr hab. Ewa Mińska-Struzik, prof. UEP
Katedra Zarządzania Międzynarodowego - prof. dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat

INSTYTUT INFORMATYKI I EKONOMII ILOŚCIOWEJ
Katedra Badań Operacyjnych i Ekonomii Matematycznej - dr hab. Krzysztof Echaust, prof. UEP
Katedra Ekonometrii - dr hab. Barbara Będowska-Sójka, prof. UEP
Katedra Informatyki Ekonomicznej - prof. dr hab. inż. Witold Abramowicz
Katedra Matematyki Stosowanej - prof. dr hab. Marian Matłoka (do 30.09.2023)
Katedra Statystyki - dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP
Katedra Technologii Informacyjnych - prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak

INSTYTUT MARKETINGU
Katedra Badań Rynku i Usług - prof. dr hab. Ireneusz Rutkowski
Katedra Handlu i Marketingu - dr hab. Barbara Borusiak, prof. UEP
Katedra Marketingu Produktu - prof. dr hab. Bogdan Sojkin (do 30.09.2021)
Katedra Strategii Marketingowych - dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. UEP

INSTYTUT NAUK O JAKOŚCI
Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości - dr hab. inż. Krzysztof Melski, prof. UEP
Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej - prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński (do 30.09.2022)
Katedra Jakości Produktów Przemysłowych i Opakowań - prof. dr hab. inż. Ryszard Cierpiszewski
Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Żywnosci - dr hab. inż. Wojciech Zmudziński, prof. UEP

INSTYTUT RACHUNKOWOŚCI I ZARZĄDZANIA FINANSAMI
Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny - dr hab. Cezary Kochalski, prof. UEP
Katedra Finansów Przedsiębiorstw - dr hab. Jacek Mizerka, prof. UEP
Katedra Rachunkowości i Rewizji Finansowej - prof. dr hab. Marzena Remlein
Katedra Rachunkowości Zarządczej - dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. UEP

INSTYTUT ZARZĄDZANIA
Katedra Inwestycji i Nieruchomości - dr hab. inż. Piotr Bartkowiak, prof. UEP
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania - prof. dr hab. Szymon Cyfert
Katedra Zarządzania Jakością - prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman
Katedra Zarządzania Strategicznego - prof. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin (do 30.09.2023)
Katedra Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa - dr hab. Dariusz Nowak, prof. UEP

Nowym kierownikom katedr gratulujemy i życzymy sukcesów.