Zgodnie z zapowiedzią dotyczącą konieczności podjęcia prac związanych z opracowaniem nowej strategii naszej Uczelni na lata 2021-2024 Rektor UEP prof. dr hab. Maciej Żukowski powołał Zespół ds. Strategii UEP na lata 2021-2024, któremu przewodniczy dr hab. Milena Ratajczak-Mrozek, prof. UEP.

Zespół już rozpoczął prace. Opracowany został harmonogram prac, obecnie formułowane są założenia strategii. Harmonogram prac obejmuje także szerokie konsultacje ze społecznością Uniwersytetu. Strategia Uczelni stanowi bardzo ważny dokument, który wyznacza kierunki naszego rozwoju, określa najważniejsze cele oraz kluczowe działania w poszczególnych obszarach działania. Założeniem władz UEP oraz członków zespołu, jest aby strategia wprowadzała nową jakość zarówno do planowania strategicznego, jak również do sposobu raportowania jej realizacji.

Pełny skład zespołu znajduje się na stronie internetowej: https://ue.poznan.pl/pl/zespol-ds-strategii-uep-na-lata-2021-2024,a94346.html