Niemal 20 wykładów i warsztatów stanowiło propozycję programową Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na XXII edycję Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. 8 kwietnia 2019 r. poprowadzili je pracownicy naukowi Uniwersytetu i studenci należący do kół naukowych. Prezentowane zagadnienia dotyczyły praktycznych umiejętności menedżerskich i współczesnych problemów gospodarczych. Zainteresowaniem cieszyły się tematy związane z zarządzaniem, zrównoważonym rozwojem, innowacyjnością produktową i procesową, komunikacją oraz optymalizacją podatkową i oszczędzaniem. Po raz pierwszy w historii PFNiS swoje wystąpienie miał słuchacz Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego.

Wydarzenie kierowane było, jak co roku, głównie do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.