Dwie prace doktorskie obronione na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu zostały wyróżnione w konkursie Giełdy Papierów Wartościowych na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską na temat rynku kapitałowego.

Wyróżnienia otrzymali:
  • dr Jacek Krawiec za dysertację „Wpływ ryzyka kredytowego na stopy zwrotu z akcji i ich zmienność na przykładzie spółek z sektora MŚP notowanych na NewConnect i GPW w latach 2007–2017”, której promotorem był dr hab. Paweł Śliwiński, prof. UEP,
  • dr Maciej Łobza za dysertację „Efektywność inwestycji odpowiedzialnych społecznie na przykładzie wybranych indeksów giełdowych”, której promotorem był dr hab. Paweł Śliwiński, prof. UEP.
Serdecznie gratulujemy!