Niemal rok trwały prace nad pojazdem patrolowo-interwencyjnym dla Policji, który zmienia dotychczasowy sposób myślenia o funkcjonalności floty policyjnej. Prototyp stworzony został w ramach projektu badawczo-rozwojowego, przez konsorcjum trzech partnerów: Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Koordynator), Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Partner Naukowy) i Domu Samochodowego GERMAZ (Partner Przemysłowy).

Jest on finansowany w 100% ze środków własnych, a jego celem jest stworzenie pojazdu jak najlepiej dopasowanego do potrzeb Policji, z wnikliwym uwzględnieniem opinii i oczekiwań funkcjonariuszy, stricte jako innowacyjny projekt B+R.

W zeszłym tygodniu pojazd został zaprezentowany na odprawie służbowej Naczelników Sztabów Komend Wojewódzkich i Komendy Stołecznej. Na początku stycznia trafi do testów w Policji.