Aktualności

PRODOK 2015

PRODOK 2015


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu otrzymał drugą nagrodę w VIII edycji Konkursu na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię PRODOK 2015. Konkurs organizowany jest przez Krajową Reprezentację Doktorantów. Jego celem jest promowanie dobrych praktyk na studiach doktoranckich i wyłonienie uczelni stwarzającej doktorantom najlepsze warunki do studiowania.


W konkursie oceniane są m.in.: system przyznawania stypendiów doktoranckich, wsparcie przez uczelnię aktywności naukowej doktorantów, obecność przedstawicieli doktorantów w gremiach uczelnianych, działalność samorządu doktorantów oraz sposób wspierania współpracy międzynarodowej doktorantów. O tytuł Najbardziej Prodoktoranckiej Uczelni starało się ponad 40 jednostek: uniwersytetów, politechnik, uczelni medycznych, rolniczych i ekonomicznych.


Wręczenie nagród odbyło się 19 listopada 2015 r. w Pałacu Staszica w Warszawie. Nagrodę dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odebrał Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP.